Korpsets faste dirigent siden 1999 er Knut-Harald Jensen. Han har bred erfaring fra diverse korps, storband, symfoniorkester og musikalensembler. Han har utdannelse i korpsdireksjon fra Østlandske
musikk-konservatorium.  Han er nå ansatt ved kulturskolen i Odalen som lærer i saksofon og klarinett. Knut Harald tar gjerne med saksofonen sin på øvelsene og spiller samtidig som han dirigerer.

Knut Harald Jensen