Konsert, Rett West

Konsert, Rett West

1,5 år med pandemi har vanskeliggjort aktiviteten i korpsbevegelsen. Øvelser og konserter har blitt satt på vent og ikke blitt gjennomført. Derfor er det med begeistring og glede at amatørkorpsene…