Vil du designe Glommasvingens nye fane?

Vil du designe Glommasvingens nye fane?

Glommasvingen har ikke hatt noen egen fane. Det er noe vi ikke har prioritert. Dette er litt uheldig
når vi er ute og marsjerer, og vi fanger opp kommentarer langs vår vei «Hvem er dette, da?». Derfor har vi nå arbeidet litt med å få oss en fane. Vi har selve faneopphenget, og vi har funnet et firma som trykker bilder og tekst på stoff.

Vi diskuterte en eventuell ny fane på medlemsmøtet onsdag 31. august, og det var også enighet om at vi går ut med en uformell konkurranse der et godt forslag som vi bruker, vil bli premiert med kroner 500. Det er ingen begrensninger når det gjelder fargebruk, men logoen må være med og den er svart. Størrelsen på fanen har vi ennå ikke eksakt, men den er på rundt 1×1 meter.

cropped-Glommasvingen-blank.png

Stiftelsesdato var 30. april 1997, og denne må med på fanen.

Frist for innsending av forslag er 30. november 2016. Forslag kan sendes glommasvingen@gmail.com